Dagis - All information om DagisDagis - Förskola Kommendören och Fritidsgård Stjärnhuset

Dagis på Förskola Kommendören och Fritidsgård Stjärnhuset i Vännäs

I Vännäs finns endast ett dagis nämligen Förskola Kommendören och Fritidsgård Stjärnhuset. Både väntetiden för att få en dagisplats men även inriktningen på förskolan kan skilja mellan olika dagis och därför kan det vara bra att kolla med fler dagmammor och dagis från andra orter i Västerbotten om ni arbetar på en annan ort Vännäs.

Eftersom dagis på mindre orter, liknande Vännäs, nästan alltid har bättre möjligheter till utelek så kan det vara för ditt barn att se om det finns någon förskola på en liten ort som ni kan få en dagisplats på. Då det inte finns så många dagis eller daghem förutom Förskola Kommendören och Fritidsgård Stjärnhuset i Vännäs kan det vara bra att höra med något mer dagis från en annan ort för att se om du kan få barnomsorg när ert arbete. Dock ska du alltid höra efter med Förskola Kommendören och Fritidsgård Stjärnhuset först eftersom de är ett bra dagis.
Bäst är att kontakta Förskola Kommendören och Fritidsgård Stjärnhuset för att kunna komma och titta på dagiset på följande sätt:


Förskola Kommendören och Fritidsgård Stjärnhuset

Kommendörsgatan 19

911 32 Vännäs

0935-145 11