Dagis - All information om DagisDagis - Kottarna Fritidshem

Dagis på Kottarna Fritidshem i Röbäck

I Röbäck finns endast ett dagis nämligen Kottarna Fritidshem. Både väntetiden för att få en dagisplats men även inriktningen på förskolan kan skilja mellan olika dagis och därför kan det vara bra att kolla med fler dagmammor och dagis från andra orter i Västerbotten om ni arbetar på en annan ort Röbäck.

Eftersom dagis på mindre orter, liknande Röbäck, nästan alltid har bättre möjligheter till utelek så kan det vara för ditt barn att se om det finns någon förskola på en liten ort som ni kan få en dagisplats på. Då det inte finns så många dagis eller daghem förutom Kottarna Fritidshem i Röbäck kan det vara bra att höra med något mer dagis från en annan ort för att se om du kan få barnomsorg när ert arbete. Dock ska du alltid höra efter med Kottarna Fritidshem först eftersom de är ett bra dagis.
Bäst är att kontakta Kottarna Fritidshem för att kunna komma och titta på dagiset på följande sätt:


Kottarna Fritidshem

Sönkmyrvägen 20

904 40 Röbäck

090-16 41 71