Dagis - All information om DagisDagis - Kustpärlan Förskola

Dagis på Kustpärlan Förskola i Örviken

I Örviken finns endast ett dagis nämligen Kustpärlan Förskola. Både väntetiden för att få en dagisplats men även inriktningen på förskolan kan skilja mellan olika dagis och därför kan det vara bra att kolla med fler dagmammor och dagis från andra orter i Västerbotten om ni arbetar på en annan ort Örviken.

Eftersom dagis på mindre orter, liknande Örviken, nästan alltid har bättre möjligheter till utelek så kan det vara för ditt barn att se om det finns någon förskola på en liten ort som ni kan få en dagisplats på. Då det inte finns så många dagis eller daghem förutom Kustpärlan Förskola i Örviken kan det vara bra att höra med något mer dagis från en annan ort för att se om du kan få barnomsorg när ert arbete. Dock ska du alltid höra efter med Kustpärlan Förskola först eftersom de är ett bra dagis.
Bäst är att kontakta Kustpärlan Förskola för att kunna komma och titta på dagiset på följande sätt:


Kustpärlan Förskola

Farleden 17

932 34 Örviken

0910-320 00