Dagis - All information om DagisDagis - Asplundens förskola

Dagis på Asplundens förskola i Sköldinge

I Sköldinge finns endast ett dagis nämligen Asplundens förskola. Både väntetiden för att få en dagisplats men även inriktningen på förskolan kan skilja mellan olika dagis och därför kan det vara bra att kolla med fler dagmammor och dagis från andra orter i Södermanland om ni arbetar på en annan ort Sköldinge.

Eftersom dagis på mindre orter, liknande Sköldinge, nästan alltid har bättre möjligheter till utelek så kan det vara för ditt barn att se om det finns någon förskola på en liten ort som ni kan få en dagisplats på. Då det inte finns så många dagis eller daghem förutom Asplundens förskola i Sköldinge kan det vara bra att höra med något mer dagis från en annan ort för att se om du kan få barnomsorg när ert arbete. Dock ska du alltid höra efter med Asplundens förskola först eftersom de är ett bra dagis.
Bäst är att kontakta Asplundens förskola för att kunna komma och titta på dagiset på följande sätt:


Asplundens förskola

Kanntorp

640 24 Sköldinge

0157-659 86