Dagis - All information om DagisDagis - Förskolan Tomtebo

Dagis på Förskolan Tomtebo i Mellösa

I Mellösa finns endast ett dagis nämligen Förskolan Tomtebo. Både väntetiden för att få en dagisplats men även inriktningen på förskolan kan skilja mellan olika dagis och därför kan det vara bra att kolla med fler dagmammor och dagis från andra orter i Södermanland om ni arbetar på en annan ort Mellösa.

Eftersom dagis på mindre orter, liknande Mellösa, nästan alltid har bättre möjligheter till utelek så kan det vara för ditt barn att se om det finns någon förskola på en liten ort som ni kan få en dagisplats på. Då det inte finns så många dagis eller daghem förutom Förskolan Tomtebo i Mellösa kan det vara bra att höra med något mer dagis från en annan ort för att se om du kan få barnomsorg när ert arbete. Dock ska du alltid höra efter med Förskolan Tomtebo först eftersom de är ett bra dagis.
Bäst är att kontakta Förskolan Tomtebo för att kunna komma och titta på dagiset på följande sätt:


Förskolan Tomtebo

Ängsvägen 8

640 31 Mellösa

0157-43 15 60