Dagis - All information om DagisDagis - Tallbacken Daghem Förskola Fritidshem

Dagis på Tallbacken Daghem Förskola Fritidshem i Åkers Styckebruk

I Åkers Styckebruk finns endast ett dagis nämligen Tallbacken Daghem Förskola Fritidshem. Både väntetiden för att få en dagisplats men även inriktningen på förskolan kan skilja mellan olika dagis och därför kan det vara bra att kolla med fler dagmammor och dagis från andra orter i Södermanland om ni arbetar på en annan ort Åkers Styckebruk.

Eftersom dagis på mindre orter, liknande Åkers Styckebruk, nästan alltid har bättre möjligheter till utelek så kan det vara för ditt barn att se om det finns någon förskola på en liten ort som ni kan få en dagisplats på. Då det inte finns så många dagis eller daghem förutom Tallbacken Daghem Förskola Fritidshem i Åkers Styckebruk kan det vara bra att höra med något mer dagis från en annan ort för att se om du kan få barnomsorg när ert arbete. Dock ska du alltid höra efter med Tallbacken Daghem Förskola Fritidshem först eftersom de är ett bra dagis.
Bäst är att kontakta Tallbacken Daghem Förskola Fritidshem för att kunna komma och titta på dagiset på följande sätt:


Tallbacken Daghem Förskola Fritidshem

Stockenströms Väg 24

647 52 Åkers Styckebruk

0159-298 21