Dagis - All information om DagisDagis - Utsikten Deltidsförskola Fritidshem

Dagis på Utsikten Deltidsförskola Fritidshem i Östansjö

I Östansjö finns endast ett dagis nämligen Utsikten Deltidsförskola Fritidshem. Både väntetiden för att få en dagisplats men även inriktningen på förskolan kan skilja mellan olika dagis och därför kan det vara bra att kolla med fler dagmammor och dagis från andra orter i Närke om ni arbetar på en annan ort Östansjö.

Eftersom dagis på mindre orter, liknande Östansjö, nästan alltid har bättre möjligheter till utelek så kan det vara för ditt barn att se om det finns någon förskola på en liten ort som ni kan få en dagisplats på. Då det inte finns så många dagis eller daghem förutom Utsikten Deltidsförskola Fritidshem i Östansjö kan det vara bra att höra med något mer dagis från en annan ort för att se om du kan få barnomsorg när ert arbete. Dock ska du alltid höra efter med Utsikten Deltidsförskola Fritidshem först eftersom de är ett bra dagis.
Bäst är att kontakta Utsikten Deltidsförskola Fritidshem för att kunna komma och titta på dagiset på följande sätt:


Utsikten Deltidsförskola Fritidshem

Krallgatan 3

694 72 Östansjö

0582-68 62 11