Dagis - All information om DagisDagis - Östavall Daghem Förskola Fritidshem

Dagis på Östavall Daghem Förskola Fritidshem i Östavall

I Östavall finns endast ett dagis nämligen Östavall Daghem Förskola Fritidshem. Både väntetiden för att få en dagisplats men även inriktningen på förskolan kan skilja mellan olika dagis och därför kan det vara bra att kolla med fler dagmammor och dagis från andra orter i Medelpad om ni arbetar på en annan ort Östavall.

Eftersom dagis på mindre orter, liknande Östavall, nästan alltid har bättre möjligheter till utelek så kan det vara för ditt barn att se om det finns någon förskola på en liten ort som ni kan få en dagisplats på. Då det inte finns så många dagis eller daghem förutom Östavall Daghem Förskola Fritidshem i Östavall kan det vara bra att höra med något mer dagis från en annan ort för att se om du kan få barnomsorg när ert arbete. Dock ska du alltid höra efter med Östavall Daghem Förskola Fritidshem först eftersom de är ett bra dagis.
Bäst är att kontakta Östavall Daghem Förskola Fritidshem för att kunna komma och titta på dagiset på följande sätt:


Östavall Daghem Förskola Fritidshem

Skogsvägen 33

841 93 Östavall

0690-502 29